Oldalak

"Az igaz ügyért küzdeni még akkor is kötelesség, midőn már sikerhez nincsen remény !" -Deák Ferenc-

2012. május 29., kedd

Hajdúsámson...elmaradt testületi ülés !


Kedd délután, rendkívüli testületi ülés keretében vitatták volna meg a városban működő általános iskola és óvoda átszervezésének kérdését.
Az ülésre érkező Hamza Gábor polgármester a megjelentek nem kis felháborodására bejelentette, hogy a rendezvényt másnapra halasztják. A döntést azzal indokolta, hogy még nem érkeztek be a környező települések, köztük Debrecen oktatási intézményeiből azok a befogadó nyilatkozatok, amelyek szükségesek a testületi ülés megtartásához. A szülők felháborodva tüntettek a döntés ellen, s véleményüknek is hangot adtak az iskola átszervezésével kapcsolatban, érveiket felsorakoztatva követelték, hogy az iskola továbbra is önkormányzati fenntartású legyen. A polgármester rövid, de annál hangosabb párbeszéd után távozott a Polgármesteri Hivatal  Tanácsterméből, s kilátásba helyezte, hogy a másnap akár zárt keretek között tarthatják meg az ülést!!!
 (Hivatkozás:Haon/You Tube)
 
 
(A videó címe helyesen Hamza Gábor !)

A szülők ezután a jegyző asszonyt (Bagolyné Szűcs Mariann) ostromolták kérdéseikkel és kijelentették, készek a végsőkig elmenni, ha az iskolát és az óvodát továbbra is „a Hit Gyülekezetének kezébe kívánják adni”

 Első rész
   
Második rész 

Holnap indul a kompetenciamérés

Május 30-án, szerdán az ország szinte összes iskolájában, összesen 2810 iskola 4114 telephelyén a 4., a 6., a 8. és a 10. évfolyamon a tanulók a szokásos tanítás helyett az országos kompetenciamérés feladat lapjait írják meg.

A mérés – a sajátos nevelési igényű tanulók egy szűk csoportját kivéve – az adott évfolyamokon minden tanuló számára kötelező, így dién 378298 diák vesz részt benne. A magyar közoktatás országos mérési rendszerének kiépítése 2001-ben indult el, és mára már Európa és a világ szakmailag és szolgáltatásaiban legkorszerűbb mérési rendszerei között tartják számon.
A pedagógiában többszörösen bizonyított tudományos tény, hogy a tanulók teljesítményére nagy hatással van családjuk szociális, kulturális és gazdasági helyzete. Ezért a mérési rendszer fontos – és elsősorban a részt vevő tanulók szüleit érintő – részét képezik a tanulók szociokulturális hátterét felmérő Tanulói kérdőívek. A Tanulói kérdőívek adataiból képzett, a tanulóközösség szociokulturális hátterét megjelenítő családiháttér-index segítségével összehasonlíthatóvá válik az azonos vagy hasonló körülmények között élő diákokat oktató iskolák teljesítménye. Így például azoknak az iskoláknak a rendkívül értékes pedagógiai munkája is megmutatkozhat, amelyek nem a legjobb körülmények között élő, legtehetségesebb tanulókkal foglalkoznak.
 A mérés megírása előtt vagy azt követően kapják kézhez a tanulók az említett kérdőívet, amelyben szociokulturális hátterükről szerepelnek kérdések. A legjobb, ha a tanulók a kérdőíveket szüleikkel együtt töltik ki, hiszen a legtöbb kérdés a család egészét érinti. A kérdőívek kitöltése a mérési eredmények értékelésének szempontjából rendkívül fontos, ám a tanulók és szüleik számára önkéntes.
Fontos, hogy a Tanulói kérdőív kérdéseire adott válaszokat az érintettek (szülők, tanulók) hozzájárulása nélkül az iskola nem ismerheti meg, és nem kezelheti azokat.
A méréssel kapcsolatban az Oktatási Hivatal felhívja minden érintett figyelmét, hogy azon a legjobb teljesítményét nyújtsa, illetve kéri a tanárokat és a szülőket, hogy a diákokat arra ösztönözzék.