Oldalak

"Az igaz ügyért küzdeni még akkor is kötelesség, midőn már sikerhez nincsen remény !" -Deák Ferenc-

2013. július 7., vasárnap

FELHÍVÁS !

Tisztelt Földtulajdonos! Hajdúsámson Város Önkormányzata a város külterületén lévő termőföldek és zártkertek őrzése és védelme érdekében mezei őrszolgálatot kíván létesíteni 100 fő földtulajdonos írásbeli kezdeményezése alapján.

A létesítendő őrszolgálat tervezett létszáma 1 fő.
A mezőőr tevékenysége során együttműködik a rendőrséggel és az illetékes vadásztársasággal.

Az önkormányzat mezőőri őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a földhasználó, illetőleg a földtulajdonos által fizetett mezőőri járulékból, valamint a központi költségvetésben e célra biztosított hozzájárulásból kívánja fedezni.
A mezőőri járulék mértéke évente
- külterületen szántó, szőlő, gyümölcsös,  kert, rét, legelő, nádas művelési ágú, ingatlan esetén minden megkezdett hektár után: 1.000 Ft/ha/év
- zártkerti szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, nádas művelési ágú ingatlanok esetében minden megkezdett 100 m2 után: 50 Ft/m2/év
A járulékot földhasználónként összevontan kell megállapítani. A járulékot a kötelezett évente két egyenlő részletben minden év március 15-ig és szeptember 15-ig fizeti meg.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 169/2013 (VI. 30.) öh. sz. határozatában elhatározta, hogy a mezőőri szolgálat ismételt felállítása érdekében az érintett földtulajdonosok véleményét kikéri.
Kérem, hogy az innen letölthető adatlapot kitöltve 2013. július 12-ig a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal postacímére (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) visszaküldeni, személyesen a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal „A” épület 6.-7. irodáinak valamelyikében leadni vagy  a varosfejlesztesiiroda@hajdusamson.hu e-mailcímre megküldeni szíveskedjen. 

Amennyiben az adatlapot nem küldi vissza a fenti időpontig, úgy véleményét hozzájárulásnak vesszük!

Hajdúsámson, 2013. július 2.


Hamza Gábor 
polgármester

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

A megjegyzés írása mint:Profil kijelölése.... legördülő menüben válasszátok a "Név/URL-cím"rovatott -ne a névtelent- ide írjátok be a nevet,vagy bármilyen nick nevet.Az URL-t hagyjátok üresen.
Köszönöm.