Oldalak

"Az igaz ügyért küzdeni még akkor is kötelesség, midőn már sikerhez nincsen remény !" -Deák Ferenc-

2014. január 18., szombat

Április hatodika az országgyűlési választás napja !!!

Áder döntött: április 6-án mehetünk szavazni !
Az általános választások időpontjának kitűzését az Alaptörvény a köztársasági elnök kizárólagos jogkörébe utalja, meghatározva annak alkotmányos feltételeit is. 
Az Alaptörvény kimondja: "az országgyűlési képviselők általános választását – az Országgyűlés feloszlása vagy feloszlatása miatti választás kivételével – az előző Országgyűlés megválasztását követő negyedik év április vagy május hónapjában kell megtartani". 
További törvényi megkötés az is, hogy a szavazást vasárnap kell tartani, és a választás napja nem eshet a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra, továbbá húsvét- és pünkösdvasárnapra.

Áder János úgy fogalmaz: az utóbbi három országgyűlési választás alkalmával Magyarország polgárai minden egyes alkalommal április első felében juttathatták kifejezésre akaratukat.

"Amikor a 2014-es választások kiírásáról döntöttem e hagyomány tisztelete mellett az alábbi négy szempont vezérelt:
1. Magyarország polgárainak jogos elvárása, hogy a választási kampány időszaka ne nyúljon a szükségesnél és indokoltnál hosszabbra. Ezt a szempontot tiszteletreméltó elődeim is fontosnak tartották, amikor kiírták a választások időpontját.

2. Magyarország érdeke demokráciánk közel két és fél évtizedes történetének közös tapasztalata alapján , hogy politikai nemzetünk tagjaitól a 2014-ben felhatalmazást kapó új Országgyűlés mielőbb megalakulhasson, és az új kormány mielőbb munkához láthasson.

3. Magyarország pillanatai drágák, ezért hazánk polgárai szempontjából kiemelten fontosnak tartom, hogy az Európai Unió új költségvetésében rendelkezésünkre álló, több ezer milliárd forintnyi fejlesztési forrás felhasználását semmi se hátráltassa. Minél előbb lesz új felhatalmazással bíró kormány, a vállalkozások, intézmények, önkormányzatok és családok annál előbb juthatnak hozzá az ország gyarapodását és polgárainak jólétét szolgáló forrásokhoz.

4. Egy ország élete azonban nemcsak a pénzről, a gazdasági lehetőségekről szól, hanem az itt élők békéjéről és nyugalmáról is. Ezért a választások időpontját meghatározó döntésemmel azt is elő kívánom segíteni, hogy túljutva a politikai pártok versengésével szükségszerűen együtt járó zajos kampányidőszakon a húsvéti ünnepek lehetőleg már olyan békés és nyugodt keretek között telhessenek, ami mindannyiunk személyes és közös reménye, jogos óhajtása bármi legyen is a hitünk.

Mindezt figyelembe véve, élve az Alaptörvényben a köztársasági elnökre ruházott jogokkal és kötelezettségekkel, a mai napon meghozott elnöki határozatommal az országgyűlési választás időpontját 2014. április 6. napjára tűzöm ki" - írta Áder János közleményében. 
 A hirado.hu nyomán.

2013-as statisztika...

...egy pártsemleges 30 év alatti fiatalokból álló csoport kutatása alapján. 
Ahogy magukról mondják ; "Intézetünk a közelmúltban azzal a céllal alakult, hogy a politikai és gazdasági elemzés, kutatás egy eddig kevéssé ismert aspektusából, a nemzeti konzervatív  szempontból szemlélje, elemezze és kutassa a politikai és gazdasági történéseket."
Kutatásunk országos, 1000 fős reprezentatív mintára épült, a feldolgozott adatok megyei nemi- és korösszetétel, illetve megyék szerinti iskolai végzettség alapján tükrözik a 18 év feletti magyar lakosság véleményét (3,2 százalékpontos hibahatárral). A mintatervezés bázisául a 2011. évi népszámlálás eredményei szolgáltak. A lemért mintában tapasztalható kisebb eltéréseket több szempontú súlyozással állítottuk be. Telefonhívásainkat december 11-én kezdtük és 15-én zártuk le.


A biztos szavazók az összes megkérdezett 62%-át teszik ki. Az összes megkérdezett 42%-a biztosan elmenne voksolni, tud pártot választani, és azt meg is nevezte a kutatás során.
Szerk;Posta S.

" Repülhet " a tinibálvány?

Justin Biebert kitoloncolhatják az Államokból !?

Justin Bieber bizonyára nem gondolta át rendesen, milyen szankciókat vonhat maga után, ha megdobálja a szomszéd házát tojással. Az általa, illetve a repülő tojások által okozott anyagi kár ugyanis akkora, hogy már bűncselekménynek is minősülhet. Ha pedig az énekest bűnösnek találják, mivel nem amerikai állampolgár, akár ki is toloncolhatják őt az országból!
"Ha Justint elítélik vandalizmusért, elég valószínű, hogy visszavonják a vízumát, vagyis nem élhet tovább az USA-ban. Az Egyesült Államok bevándorlási törvényei szerint ugyanis ez a közerkölcs elleni bűntett, ami azonnali kitoloncolást von maga után."
- nyilatkozta egy törvénybiztos.
Hát, ha ez valóban megtörténik, felkészülhet arra, hogy akár a karrierje is veszélybe kerül.
Bár hogy őszinték legyünk, mivel a "sztárok" sajnos sorra ússzák meg az ennél durvább bűncselekményeket is, kötve hisszük, tényleg sor kerül majd a dologra.
Barta P.