Oldalak

"Az igaz ügyért küzdeni még akkor is kötelesség, midőn már sikerhez nincsen remény !" -Deák Ferenc-

2015. április 5., vasárnap

Ezzel "éppen átb...tak".

A régi KGST piacok hangulata...Emlékszik még rá valaki ?

Barta P.

Húsvéti aktuális humor

sakema

A "szarkupac" kifejezés miatt..

...elítélte a bíróság Puzsér Róbertet  Hajdú Péter által indított perben, a jó hírnév megsértéséért.  Puzsér a  Facebook bejegyzésekben és cikkekben többször is kritizálta Hajdút.

 A bíróság döntött ! Egy év próbaidőre bocsátotta a kritikust és 10 ezer forintos bírságot is kiszabott rá.
Puzsér ezt írta a Facebookon:
  
 "A bíróság ma kimondta, hogy bűnös vagyok! Az ítélet: egy év próba, és tízezer forint Hajdú Péter részére. A "szarkupac" kifejezés a bíró szerint nem képezi részét a véleménynyilvánítás szabadságának, ellentétben a "klinikai pszichopata" és a "takonygerincű antihős" kifejezésekkel, melyekkel jogosan illettem Hajdút. 
Csalódást és felháborodást érzek, meg valami mélyen kafkai, szorongató bizalmatlanságot a jogrendünk iránt. Úgy képzelem, hogy ha ez az ügy egy másik bíróhoz kerül, ő a "takonygerinc" miatt ítél el, a "szarkupac" alól meg felment. Fellebbezek az ítélet ellen. Továbbá - mert törvénytisztelő ember vagyok - kérek egy listát azokról a szavakról, amelyeket a jövőben nem írhatok le."
Szerk;Posta S.

Mit ünneplünk húsvétkor?

A magyar HÚSVÉT szó az azt megelőző időszak, a negyvennapos böjt lezárulását jelzi. A keresztény vallás Jézus feltámadását ünnepli ezen a napon

Eredetileg a keresztény és a zsidó ünnep egybeesett. A niceai zsinat i. sz. 325-ben szabályozta a keresztény ünnepek rendjét, ekkor vált el a két ünnep ideje.Húsvét napja az 1582-ből származó egyházi szabályzat szerint a tavaszi holdtölte utáni első vasárnapra esik: március 22. és április 25. közé.
Hús-vét…ez azt jelenti, hogy húst veszünk magunkhoz. Miért olyan nagy dolog ez, hogy még az ünnep neve is megemlékezik róla? 
 Azért, mert a farsangi nagy vigasságokat egy 40 napos böjt követi. Ez az ún. „Hamvazószerdával” veszi kezdetét. Ezt a szokást Jézus kereszthalálának, illetve az azt megelőző negyvennapos böjtölésének emlékére tartják.

A böjt a húsvéti ünnepekre való előkészület, a várakozás, a testben-lélekben való megtisztulás ideje. A böjt időszakban nem tartottak lakodalmakat és tilos volt mindenféle mulatozás. Az emberek templomi szertartásokon vettek részt. Az egymással haragban levők igyekeztek kibékülni egymással.

A nagyhét virágvasárnaptól húsvétvasárnapig tart. Virágvasárnapnak nevezzük azt a napot, amikor a bibliai történet szerint Jézus bevonult Jeruzsálembe, és az emberek pálmaágakat terítettek elé a földre. Erről emlékeznek meg a virágvasárnapi barkaágak.

A nagyhét jeles napjai a nagycsütörtök, a nagypéntek és a nagyszombat. E napokhoz sokféle szokás kapcsolódik.

Nagycsütörtökön megszűnt a falvakban, városokban a harangozás. Nagypénteken nem ettek húst, böjtöltek. Tejet, túrót, tojást, metélttésztát fogyasztottak. E napon nem szítottak tüzet és nem sütöttek kenyeret Nagyszombaton véget ért a negyvennapos böjt. 
A hívők ezen az ünnepen Krisztus feltámadását ünneplik. Húsvétvasárnapon nem dolgoztak az emberek. Megszentelték a sonkát, a tojást, a kalácsot, a bort és mindezt az ünnepi asztalnál ették meg. Húsvéthétfő a víz tisztító és termékenységvarázsló erejének ünnepe. A legjellemzőbb népszokás ekkor a húsvéti locsolkodás.
sakema