Oldalak

"Az igaz ügyért küzdeni még akkor is kötelesség, midőn már sikerhez nincsen remény !" -Deák Ferenc-

2016. április 6., szerda

Brüsszel akar dönteni a "honfoglalókról" !

Elvenné az Európai Bizottság a tagállamoktól a "menekültek" befogadásáról való döntés jogát, és Brüsszel maga döntene az ügyben – áll egy német sajtó által idézett bizottsági tervezetben. Brüsszel szándékai szerint "egyetlen és központosított döntési mechanizmus" jönne létre !

 A Bizottság épülete Brüsszelben

A Tagesschau a Die Welt című lapra hivatkozva arról írt: a brüsszeli Európai Bizottság elvenné az uniós tagállamoktól a menekültügyi eljárások lefolytatását, és a Bizottság maga döntene a "menekültek" befogadásáról. 
A német lapok szerint a Bizottság "Európai menekültügyi rendszer reformja és az Európába vezető legális utak erősítése" címmel megfogalmazott dokumentumában az áll, megfontolják azt, hogy a menedékigények feldolgozását a nemzeti szintről európai szintre tegyék át. 

Már most is létezik egy Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) nevű uniós intézmény, amelyet a Bizottság javaslata szerint döntési jogokkal ruháznának fel, és minden uniós tagállamban irodát nyitna. Ezzel Brüsszel szándékai szerint "egyetlen és központosított döntési mechanizmus" jönne létre, melyben teljesen harmonizálnák az eljárást, a "menekültek" befogadásáról pedig "konzisztensen uniós szinten döntenének".  forrás
 Szerk;Posta S.

Mégis lehet népszavazás a vasárnapi zárvatartásról !

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 16/2017. határozatát megváltoztatta, és az Erdösi Lászlóné által benyújtott kérdés hitelesítését megtagadta. 

A Kúria döntése meghozatalakor figyelembe vette, hogy az időbélyegzőnél Erdösi Lászlóné nem személyesen járt el, figyelembe vette, hogy a népszavazási kezdeményezés aláírással is igazolt átadásakor Erdösi Lászlóné másodikként nyújtotta be a kérdést, figyelembe vette továbbá a 2016. február 23-án az NVI előterében történt eseményeket.

Ez utóbbi tekintetében a Kúria arra az álláspontra helyezkedett, hogy a meglévő bizonyítékok alapján is kétséget kizáróan megállapítható, hogy Erdösi Lászlóné időbélyegző szerinti elsőbbségét az NVI előterében tartózkodó csoport jogellenes magatartása biztosította, függetlenül attól, hogy Erdösi Lászlóné ebben a jogellenes magatartásban bármilyen módon közreműködött-e vagy sem.

A Kúria másik döntésben a Nemzeti Választási Bizottság 17/2017. határozatát változtatta meg, és hitelesítette a Nyakó István által benyújtott aláírásgyűjtő ívet, amely a következő kérdést tartalmazza: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés semmisítse meg a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvényt?” 
A Kúria úgy ítélte meg, hogy a kérdés a választópolgári és a jogalkotó egyértelműség követelményének megfelel, nem ütközik az Alaptörvényben meghatározott tiltott tárgykörök egyikébe se.
A Kúria ezen döntése nyomán megszűnt a népszavazási eljárás akadálya: lehetőség nyílt a kiskereskedelmi üzletek vasárnapi zárva tartásával kapcsolatos népszavazási ügyben aláírásgyűjtésre, ezért e tárgyban újabb kérdés nem nyújtható be.
Barta P.