Oldalak

"Az igaz ügyért küzdeni még akkor is kötelesség, midőn már sikerhez nincsen remény !" -Deák Ferenc-

2016. június 4., szombat

Be kell jelenteni a fúrt kutakat a helyi jegyzőnél

Június 15-én lép életbe a 100/2016-os kormányrendelet, amely előírja, hogy a saját fúrt kutakat is be kell jelenteni a jegyzőknél, amelyek vizét meg is isszák. A bejelentést előíró kormányrendelet június 15-én lép életbe – írja a Laboratorium.hu. 

Eddig a kötelező vizsgálati paraméterek csak a hálózati ivóvízre vonatkoztak, az újabb pont alapján azonban olyan fúrt kutakat is érintenek, amelyekből ivóvizet kívánnak fogyasztani a lakók. A szabályozási változtatás -nem a bejelentés mellett- kötelező vízvizsgálatot is előír.

 Arról, hogy a laboratóriumi vizsgálatok mire terjedhetnek ki, itt lehet olvasni.
 A hálózatra kerülő ivóvizet minden esetben fertőtleníteni kell. Ha a fertőtlenítés kimaradna a vízkezelésből, akkor akár víz útján terjedő járványos megbetegedések is előfordulhatnának. Ezt el kell kerülni még olyan áron is, hogy a fertőtlenítés hatására esetleg kismértékben csökken a víz élvezeti értéke.
Barta P.

Emlékezzünk ! 96 éve történt !

Nagymagyarország keresztrefeszítésének napja volt: 1920. június 4...P é n t e k ! A kormány június 4-én katonai készültséget rendelt el az összes csapattesteknél, csendőr összpontosítások történtek és a városokban a rendőrőrszemeket megkettőzték.
Tíz óra után egy-két perccel jött a végzetes hír, a "rablóbéke vagyis a Trianon diktátum aláírattatott" ! És akkor megkondultak a harangok, előbb Pesten, majd ahogy villámgyorsan szétfutott a hír, egymásután mindenfelé az országban: A magyarok két óra hosszan tartó harangozással temették múltjukat és jövőjüket.
Budapest percek alatt feketébe öltözött. Perceken belül fekete gyászlobogók lengtek mindenütt, az ablakokban fekete drapériák. Az utcák fekete gyászruhákkal teltek meg. Emberek, asszonyok, férfiak, gyerekek mentek az az utcán patakzó könnyekkel, nem egyszer hangosan zokogva...
Részlet Apponyi Albert beszédéből a békekonferencián (1920. január 16.)
 "...Arról van szó, hogy Magyarország elveszítse területének kétharmad- és népességének majdnem kétharmad részét, és hogy a megmaradt Magyarországtól a gazdasági fejlődés majdnem összes feltételei megvonassanak. Mert az ország e szerencsétlen középső része, elszakítva a határaitól, meg lenne fosztva (ahogyan meg is lett) szén-, érc- és sóbányáinak legnagyobb részétől, épületfájától, olajától, földgázforrásaitól, munkaerejének jó részétől, alpesi legelőitől, amelyek marhaállományát táplálták; … amikor azt kívánják tőle, hogy többet termeljen…. Önök, Uraim, akiket a győzelem a bírói székhez juttatott, önök kimondották egykori ellenségeiknek, a Központi Hatalmaknak bűnösségét és elhatározták, hogy a háború következményeit a felelősökre hárítják. 
Legyen így; de akkor, azt hiszem, hogy a fokozatok megállapításánál a bűnösség fokával arányban kellene eljárni, és mivel Magyarországot sújtják a legszigorúbb és létét leginkább veszélyeztető feltételekkel, úgy azt lehetne hinni, hogy éppen ő az, aki az összes nemzetek közül a legbűnösebb...
(Erre a napra utal az a -szájhagyomány útján is terjedő talán kissé túlzó- mondás: "Magyarország az egyetlen ország, amely önmagával határos ! "  Hogy ez mennyire igaz, vagy túlzó, azt döntse el a kedves olvasó! )
sakema