Oldalak

"Az igaz ügyért küzdeni még akkor is kötelesség, midőn már sikerhez nincsen remény !" -Deák Ferenc-

2016. július 7., csütörtök

A Magyar Köztársaság Alkotmánya !

Tudvalevő, hogy a nyári hónapok általában eseménytelenül telnek mivel szinte mindenki szabadságon van, vagy üdül. Tehát aki itthon tölti a nyári hónapokat, -mint jómagam is -van rá ideje átböngészni az internetet érdekességek után kutatva.
 Így akadtam a "közösségi oldalon" egy érdekes írásra, -Tyukodi Róbert oldalán- amit szeretnék megosztani olvasóinkkal, mivel sok érdekességet és talán ki lehet jelenteni, hogy igazságot  tartalmaz ! -a szerk.

Írását így kezdi :

"Elöljáróban leszögezném, hogy a jog nem a tipikus "tetszik, nem tetszik" játék. Az pontosan azt jelenti, ami oda van írva, lényegtelen, hogy az egyén mit SZERETNE oda látni. A szocializmus végén az országgyűlés módosította az addigi alkotmányt (ami visszavezethetően érvényes jogra épült; egy megszállás nem változtatja meg egy állam rendjét).
Ez 1989-ben történt, mint tudjuk. Két rendkívül fontos paragrafus került bele ebbe a módosításba. 

Az első:
"Általános Rendelkezések, 2.§ (2) A Magyar Köztársaságban MINDEN HATALOM A NÉPÉ, amely a népszuverenitást (néphatalmat - a MINDEN hatalmat) választott képviselői útján, VALAMINT közvetlenül gyakorolja."

Ez a következőt jelenti:
Az országgyűlés minden hatalmát (amivel addig jog szerint bírt) a népre ruházta (A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé). Az Alkotmány külön fejezetben taglalja az Országgyűlésnek a népszuverenitásból fakadó jogait, tehát hogy mit tehet és milyen kérdésekben dönthet (...amely a népszuverenitást választott képviselői útján). Minden más kérdésben a népé az utolsó szó, illetve kizárólag a népnek van joga gyakorolni (valamint közvetlenül gyakorolja).

A másik paragrafus épp a fentebb említett, az Országgyűlés jogáról szóló fejezetben van.
"Az Országgyűlés, 19.§ (3) E jogkörében az Országgyűlés a) megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát;"
Ez pedig azt jelenti, hogy az Országgyűlés CSAK a Magyar Köztársaság Alkotmányát alkothatja meg.
Ennek két következménye van...